დავასრულეთ საიტი Guriapalace.com  , საიტზე ასევე გაკეთდა საძიებო სსტემების ინტეგრაცია და დაყენდა ონლაინ ჩატის ფორმა.