ნებისმიერი ონლაინ გადახდის სისტემის ინტეგრაცია საიტზე. 

ასევე უცხოური ვალუტის (Paypal , Stripe, Payza, QiWi და სხვ) ინტეგრაცია.