ჩვენ შესახებ

შპს ” ვიჯი ” – ჩვენ შემოვიტანეთ საიტების დამზადების მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდი საქართველოში . საიტების გაქირავების პრაქტიკა მეტად პოპულარულია ევროპის რიგ ქვეყნებში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საიტების გაქირავების სერვისი განსაკუთრებით დაეხმარება კომპანიებს ან უბრალოდ მომავალ მეწარმეებს , რადგან ბიზნესის წამოწყებისას საიტის დამზადებაზე გაკეთებული მნიშვნელოვანი ეკონომია მათ საშუალებას აძლევთ დაზოგილი ფინანსები სხვა დანიშნულებით გამოიყენონ.